Solkraft-Miljöteknik

Specialister inom området Energi och Industriell Miljöteknik.

Vi gör skräddarsydda lösningar utifrån behov.


 

Tillsammans har vi mer än 70 års erfarenhet inom området  industriella processer inom Miljöteknik området. Vi har under årens lopp utfört ett flertal kompletta lösningar inom avancerad gasrening  , energi optimering, styr och reglering av industriapplikationer. Nu verkar vi också inom  Sol -energi. Speciellt för att ta fram optimala lösningar där vi kan leverera en helhetslösning  som även innefattar värmepumpar, sol kraft och batterier. Detta gäller både inom fältet industri och hushåll.

Tjänster

Process Gasrening av VOC

och andra flyktiga kolväten


Vi levererar kompletta reningsutrustningar för flyktiga organiska kolväten. Tex styren, etanol, svavelväte, merkaptaner.

Det är regenerbara kolfilter eller engångskolfilter i ett kasett kolfilter.

Kunderna är tex Circle K, Sandvik Coromand, Plastindustri ex Rodeco AB i Åtvidaberg. Lundstams återvining i Östersund, Göteborgs hamn.  Vi tar också fram mätunderlag tex så har vi egna mätinstrument för VOC och kan utföra spridningsberäkningar med SMHI som underlag.


Ta gärna en kontakt med oss för ett kundbesök.

 


Leverans av Sol-Energi

     Hela paket eller delar som du själv väljer

  • Solpaneler : monokristalina solceller som är svarta med hög verkningsgrad. Effektiva solfångare.
  • Inverter (växleriktare) för att omvandla likströmmen till växleström
  • Kablage
  • Matrial för montage av solpanel på tegel eller plåttak
  • Batterier Li-jon för lagring av el energi

   

     Värme-pumpar

  • Luft till luft
  • Luft till vatten om du har vattenburna radiatorer     Energioptimering

       Kombinerar solenergi med tex batterier och värmepump           för att få ett riktigt energisnålt system,  blir i det närmaste           oberoende av yttre el tillskott från nätet.

   

    Installation och Montage

      Om du vill kan vi ge råd, hjälp med delar av montage eller          utföra hela montaget . Det är du som bestämmer vad du          vill ha hjälp med. Ta gärna kontakt så hjälper vi dig med              det som du behöver
    

 


h