Kavansa AB

 Sök:
Start »
Produkter » Våra tjänster » Om oss » Referenser »

 

Start

 VOC - Cleaning

Gasrening av flyktiga kolväten

Kostnadseffektivt och driftsäkert reningskoncept

 

Luftfilter med luftrening och gasreningGasrening - Miljöteknik

 

Ett stort problem idag är luftföroreningar. Merparten av dessa utgörs av gruppen VOC-flyktiga kolväten. Det är gasformiga föreningar vars källa är industriella utsläpp till luft. Föroreningarna ger bl.a. upphov till allergiska reaktioner samt  inverkar skadligt på växter.

I många fall är det inte de direkta utsläppen i sig, som är skadliga för människor och natur, utan det är de sekundära kemiska föreningarna, som uppkommer på grund av inverkan från bl.a UV-strålning och andra katalystiska föreningar, som finns i luften. Dessa katalysatorer omvandlar de industriella utsläppen till nya föreningar, som kan vara mycket aggresiva under sin livscykel.

 

Man kan utan överdrift säga, att man idag står inför en helt ny utsläppsituation med låga halter och mängder av kolväten. Detta leder till att gårdagens teknik blivit föråldrad med höga drifts- och investeringskostnader.

 

Vi har tagit fram ett kostnadseffektivt och driftsäkert reningskoncept, som är anpassat för att möta dagens och morgondagens utsläppsituation.

 

 

 

 

.

 

 

 

 ©Kavansa AB. Alla rättigheter resrverade. Användarvillkor. Integritetspolicy. - SiteMap